филтрация,стабилизация,бутилиране,вино,бира,хмел,консумативи,пиво,винарна

Дестилиране на спирт и Биогорива

Lallemand Biofuels & Distilated Spirits е създадена през 2012 г. с обединяването на алкохолни и дестилационни дейности на North American Bioproducts Corporation и Lallemand Etnol Technology в нова глобална бизнес единица.

Lallemand

Дестилиране на спирт

AYF1000 (pdf)

Download

DistilaMaxLS (pdf)

Download

AYF1000 (pdf)

Download

DistilaMaxDS (pdf)

Download

DistilaMaxHT (pdf)

Download

DistilaMaxLS (pdf)

Download

DistilaMaxMW (pdf)

Download

DistilaMaxRM(493EDV) (pdf)

Download

DistilaMaxSR (pdf)

Download

DistilaViteGN (pdf)

Download

DistilaViteVM (pdf)

Download

Биогорива

Biofuels

Lactoside247 (pdf)

Download

Nutri-PlexPlus (pdf)

Download

Superstart (pdf)

Download

ThermosaccDRY (pdf)

Download