image65
Швейцарско качество от 1938г

Filtrox

Глобален лидер във филтрирането. Филтриращи методи по най-висок стандарт.

FILTROX

Adapter types (pdf)

Download

Carbofil (pdf)

Download

Clarox (pdf)

Download

Clarox-GF ENG (pdf)

Download

Clarox-MP_MPB_MPP_GM_ENG (pdf)

Download

CLAROX-PLE (pdf)

Download

FIBRAFIX-FS (pdf)

Download

Filtrodisc AF (pdf)

Download

Adapter types (pdf)

Download

Carbofil (pdf)

Download

Clarox (pdf)

Download

Clarox MP-W (pdf)

Download

Clarox-GF_ENG (pdf)

Download

CLAROX-PLE (pdf)

Download

FIBRAFIX-FS (pdf)

Download

Filtrodisc AF (pdf)

Download

Food-Beverage (pdf)

Download

Wine-best-practis_032019_E_LR (pdf)

Download

Указания филтърни шихти (docx)

Download