image9

Cirio Germano

 Благодарение на както предадени, така и придобити познания компанията е сред най-добрите в производството на машини с малък и среден капацитет за капсулиране и етикетиране.

CIRIO GERMANO

calalogue capsuling machine (pdf)

Download

CATALOGUE LABELLING MACHINE (pdf)

Download