image6

PQ Corporation

  PQ Corporation е водещ световен производител на силикатни, зеолитни и други висококачествени материали, обслужващи пазара за напитки.

PQ SILICA

Britesorb BK 75 Sec ENG (pdf)

Download

BRITESORB BK75 ENG (pdf)

Download

Britesorb hydrogel MSDS (pdf)

Download