image17

Barth-Haas Group

 Водещ световен доставчик на хмелни продукти. В продължение на 225 години те са визионери и пътешественици на пазара на тези уникални градивни елементи на вкуса. 

BARTH-HAAS

Hopflavour find your variety (pdf)

Download

JohBarth (pdf)

Download

JohBarth 1 (pdf)

Download

JohBarth 2 (pdf)

Download

JohBarth 3 (pdf)

Download

portfolio (pdf)

Download